دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

اطلاعیه شماره ۳ خوابگاه خودگردان دانشکده مدیریت و حسابداری ۰

اطلاعیه شماره ۳ خوابگاه خودگردان دانشکده مدیریت و حسابداری

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کسانی که تا تاریخ ۹۵/۵/۱۵ اقدام به ثبت نام و واریز مبلغ  ۱۵۰۰۰۰تومان نموده اند مشکل خوابگاه ندارند و جا برای آنها رزرو شده است. دانشجویانی که فیش واریزی را نفرستاده ند هرچه سریعتر تاریخ/مبلغ و ساعت واریزرا به آقای ویسی اطلاع دهند که...